Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Cookies
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Besluiten AVA Arcona Property Fund N.V.

Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal Europa – heeft op 22 juni 2022 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) gehouden.

Tijdens deze vergadering hebben de aandeelhouders de volgende besluiten genomen:

• De jaarrekening over het boekjaar 2021 is vastgesteld;
• Er is decharge verleend aan zowel de directie voor het gevoerde beleid als aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht;
• Mevrouw A.N. Krol is voor een periode van vier jaar benoemd als commissaris.

De heer H.H Kloos heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen als voorzitter van de raad van commissarissen. In de vergadering is tevens een toezegging gedaan dat een overleg zal plaatsvinden tussen een groep aandeelhouders en de raad van commissarissen over de toekomst van Arcona Property Fund N.V.
 


« Terug

 

Arcona Property Fund N.V.
  € 10,91 31-03-2024 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,35 31-12-2022 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 0,57 30-06-2023 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 11,79 30-06-2023 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com