Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Cookies
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Herstel Arcona Property Fund N.V zet door in derde kwartaal 2021

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft over de eerste negen maanden van 2021 een winst na belastingen behaald van EUR 199.000, tegen een winst van EUR 100.000 over de eerste zes maanden van 2021. Het resultaat over de eerste negen maanden van 2020 bedroeg EUR -/- 1,5 miljoen.

De bezettingsgraad bedroeg per 30 september 87,8%, tegen 86,9% per 30 juni 2021 en 83,3% per 31 december 2020. De loan-to-value daalde in het derde kwartaal tot 45,7%, tegen 46,3% per 30 juni 2021 en 47,0% per 31 december 2020.

De bruto huuropbrengsten van EUR 5,3 miljoen en de netto huurinkomsten van EUR 3 miljoen over de eerst negen maanden van 2021, waren vergelijkbaar met dezelfde periode in 2020, na correctie voor de verkoop van drie gebouwen in Košice, Slowakije.

De netto huurinkomsten in het derde kwartaal van 2021 komen uit op EUR 1.046.000. De rentelasten in de eerste negen maanden van 2021 kwamen uit op EUR 1.677.000, een daling van EUR 456.000 (22%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De rentelasten daalden voornamelijk door aflossing van hoogrentende leningen op fondsniveau en aflossing op de banklening in Slowakije. De intrinsieke waarde per aandeel op basis van NNNAV steeg tot EUR 11,93 (31 december 2020: EUR 11,87).

Update verkoop non-core vastgoed
De directie verwacht de komende weken te kunnen rapporteren over de voortgang in de verkoop van non-core vastgoed. Met de opbrengsten van de verkoop worden, naast het aflossen op de lokale bankleningen, ook leningen op het niveau van Arcona Property Fund N.V. afgelost.

Zodra de kortlopende leningen op N.V.-niveau zijn afgelost, ontstaat de mogelijkheid om te starten met de inkoop van eigen aandelen, zoals besloten in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 oktober jl.


« Terug

 

Arcona Property Fund N.V.
  € 12,37 30-09-2022 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,50 30-06-2016 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 1,24 30-06-2022 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 11,03 30-06-2022 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com