Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Cookies
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Herstel Arcona Property Fund N.V. in eerste halfjaar

Arcona Property Fund N.V., een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa, heeft de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 gepubliceerd. Het Fonds keert terug naar winst, netto huurinkomsten zijn met 0,9% toegenomen en de intrinsieke waarde nam met 0,6% toe. Een verdere verbetering van de financieringsstructuur wordt in het tweede halfjaar verwacht. 

 

Het resultaat na belasting kwam in het eerste halfjaar 2021 uit op EUR 97.000 (H1 2020: -/- EUR 777.000). De netto huurinkomsten van het vergelijkbare portfolio stegen in het eerste halfjaar van 2021 naar EUR 1,97 miljoen, een stijging van 0,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (EUR 1,95 miljoen). 

 

Het herstel van het resultaat komt met name door een hogere bezettingsgraad en de verbeterde financieringsstructuur. De bezettingsgraad steeg van 83,6% (eind 2020) naar 86,9% per 30 juni 2021. De loan-to-value-ratio bedroeg eind juni 2021 46,3%, tegen 47,0% eind 2020. Daarnaast daalden de operationele kosten in het eerste halfjaar met EUR 310.000 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De financiële kosten daalden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met EUR 357.000 door een herwaardering van rentederivaten en lagere rentelasten. 

 

De intrinsieke waarde (IW) per aandeel op basis van NNNAV kwam per 30 juni 2021 uit op EUR 11,91 per aandeel (eind 2020: EUR 11,84). De adjusted earnings per aandeel bedroeg -/- EUR 0,09 (H1 2020: -/- EUR 0,63). De beurskoers steeg in het eerste halfjaar met 65,3% naar EUR 5,95. De discount ten opzichte van de IW nam af naar 50%. Het gemiddelde maandelijkse handelsvolume in het aandeel nam toe naar EUR 266.000. 

 

In het eerste halfjaar heeft het Fonds met goed resultaat de aflopende leningen in Polen geherfinancierd. De studentenhuisvesting in Košice (Kosmalt), die tijdens de COVID-19-pandemie een aanzienlijke rem had gezet op de prestaties, werd in mei met succes verkocht. De netto-opbrengst is gebruikt voor de gedeeltelijke terugbetaling van investeerdersleningen op fondsniveau. 

 

  

Verwachtingen tweede halfjaar 

Arcona Property Fund N.V. wil met de opbrengst van de verkoop van enkele non-core en geen-cashgenererende vastgoedobjecten in Slowakije, Oekraïne en Bulgarije in het tweede halfjaar de resterende kortlopende leningen aflossen. Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 5 oktober 2021 zal worden voorgesteld om additionele incidentele opbrengsten voor een aandeleninkoopprogramma te gebruiken. 

 

Het halfjaarverslag 2021 is te vinden op de website www.arconapropertyfund.nl 


« Terug

 

Arcona Property Fund N.V.
  € 10,91 31-03-2024 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,08 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 0,53 31-12-2023 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 9,96 31-12-2023 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com