Actueel
Arcona Capital Nederland N.V.
Contact
Direct naar:
Arcona Property Fund N.V.
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V.    i.l.
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
 
 
Disclaimer
Sitemap
Privacy
Nieuwsarchief

Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders PCRMF en PCEEEF

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder begrepen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden donderdag 22 december 2016 in Hotel Holiday Inn Amsterdam –Arena Towers, Hoogoorddreef 66, 1101 BE Amsterdam:

Palmer Capital Emerging Europe Equity Fund N.V. in liquidatie 11.00 u.
Palmer Capital Russian Midcap Fund N.V. in liquidatie 11.45 u.

De agenda en concept statutenwijziging inhoudend een naamswijziging liggen ter inzage ten kantore van de vennootschappen, Parkweg 4, 7411 SH Deventer, tel: (0570) 665 860. De agenda en vergaderstukken zijn tevens ter inzage op de website van de vennootschappen www.arconacapital.nl

Registratiedatum
De directie heeft bepaald dat voor deze vergaderingen als stem- en vergadergerechtigden gelden, zij die op 24 november 2016 (Registratiedatum), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, als aandeelhouder zijn ingeschreven in een (deel) register en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van de intermediairs, zoals gedefinieerd in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging
Houders van aandelen aan toonder en andere vergadergerechtigden die deze vergaderingen wensen bij te wonen in persoon of bij gevolmachtigde, kunnen zich tot uiterlijk 16 december 2016, 16.00 u. via hun bank per e-mail aanmelden bij NIBC markets N.V., corporate.actions@nibc.com Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de intermediair dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze aandeelhouders een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergaderingen alleen hun stem-en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergaderingen zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt plaats aan de hand van het toegangsbewijs bij de ingang van de vergaderzaal en is mogelijk tot 10 minuten voor aanvang van de vergaderingen.

Stemmen bij volmacht
Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen bij te wonen mits op correcte wijze aangemeld zoals in bovenstaande alinea omschreven. U kunt een volmacht formulier downloaden op de website van de beheerder, www.arconarcapital.nl

Deventer, 10 november 2016

De Directie,
Arcona Capital Fund Management B.V.,
Parkweg 4;
7411 SH Deventer;
P.O. Box 211;
7400 AE Deventer;
www.arconacapital.nl;
T: (0570) 66 58 60

« Terug

 

Arcona Property Fund N.V.
  € 13,19 01-11-2019 
MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. i.l.
  € 0,50 30-06-2016 
Middle Europe Opportunity Fund II N.V.
  € 1,62 30-06-2019 
Middle Europe Opportunity Fund III N.V.
  € 14,75 30-06-2019 
De Entree 55 • NL-1101 BH Amsterdam • T: +31(0)20 82 04 720 • E: info@arconacapital.com